วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

วาดสิงโต

วาดดวยสีน้ำมัน
 
 

วาดป่าไม้ลำธาร

วาดด้วยสีน้ำมัน


วาดช้าง

วาดด้วยสีน้ำมัน
 
 
 

วาดปลาคราฟ

วาดด้วยสีน้ำมันครับอีกภาพครับ


ภาพนี้ขนาด 60x100 cm
 ราคา  12,000 บาท